Memura rotasyon mu geliyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''memurlara rotasyon'' haberlerini, ''Burada çalışan kişiyi rotasyona göndereceğiz diye bir şey yok. Dengeli bir şekilde, kamu personelinin ülkenin dört bir tarafında hizmet sunması, rotasyon değil bu'' diye diye değerlendirdi.

Çelik, Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak değişiklik çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Bu çalışmanın, köklü, ihtiyaç duyulan önemli değişiklikler getirdiğini belirten Çelik, konunun içeriğine girmeyi, taraflarla konuşmadan uygun bulmadığını ifade etti.

Bu çalışma kapsamında memurların rotasyona tabi tutulacağına yönelik çıkan haberlerin anımsatılması üzerine Çelik, konunun, ''rotasyon'' şeklinde bir bakış açısından değerlendirilmesinin doğru olmayacağını vurguladı.

Çakılı kadro ve sözleşmeli kadro bulunduğuna işaret eden Çelik, ''Mesela, bir hemşire Şırnak'ta bir beldeye gidiyor, 'çalışacaksın'. İyi, güzel de kızcağız evlenmiş, kocası Ankara'da. Çakılı kadro sorunu çözmüyor. Sözleşmeli ile kadrolu arasında bir fark kalmadı. Ülkenin dört bir yanında kamu çalışanı olmayacak mı, olacak. Nasıl bir düzen kuralım, bunu taraflarla konuşacağız. Yoksa 'burada çalışan kişiyi rotasyona göndereceğiz' diye bir şey yok. Dengeli bir şekilde, kamu personelinin ülkenin dört bir tarafında hizmet sunması, rotasyon değil bu'' diye konuştu.

Taraflara, ''Biz nasıl İzmir'de de Şanlıurfa'da da dengeli, verimli bir hizmet sunalım?'' diye soracaklarını belirten Çelik, doktor, öğretmen, hemşire eksikliği olduğu söyleniyorsa, bunu nasıl gidereceklerinin formülünü birlikte üretmeleri gerektiğini kaydetti.

Çelik, ''Hiç kimse çalışmasın demiyor, 'herkes çalışalım' diyor, ama nasıl? Gerçekten kamu çalışanlarının kaldıramayacağı, kamu çalışanlarının bir bölümünün ezileceği şekilde değil de bu ülke bizim, o halde bu ülkede nasıl bir hizmet anlayışını birlikte, ortak görüşte koymamız gerekiyor. 'Ülkede kamu hizmeti bir yerlere verilmesin' diyen yok, verilsin nasıl verilecek ya çakılı kadro yapacaksın. O zaman da insan hakları açısından baktığınızda bir sürü sorun çıkıyor. Adam 'ne günahım var' diyor, 10 yıl, 20 yıl'' diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, devlet personeli, alt işveren, daha önceki yatırımlarla ilgili teşviklere yönelik çalışmaların, üçlü sacayağı olarak mutfakta hazırlandığını, bunların da yavaş yavaş gündeme geleceğini söyledi.

Kıdem tazminatının gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya Çelik, ''Anlaşırsak problem yok. Bir taraftan hiç tazminat alamayan alt işveren işçileri var, bir tarafta kamuda çalışan ve tavandan tazminat alan kamu işçileri var. İki kesimi biz temsil ediyoruz. Birisi diyor ki 'hiç tazminat alamıyorum', birisi diyor ki 'benim hayatıma dokunma'. Başbakan da 'uzlaştır' diyor. Şu anda bunun için uğraşıyoruz, uzlaşma sağlarsak güzel olur'' diye konuştu.

"HERKES RAHAT ETSİN. BÖYLE ŞEY YOK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak değişikliklere ilişkin ''Konfederasyonlarımızın talepleri doğrultusunda, sendikaların talepleri doğrultusunda ortaya konan hususlar var. Bunlarla ilgili konular, Başbakanlık'ta üst düzey bakanlık yöneticilerinin bir toplantıya çağrılması ve bir konsensüs sağlanmasıyla ilgili Başbakanlık'a gönderildi, tasarı taslağı olarak ise Hükümet'e arz edildi'' dedi.

Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'nda başladı.

Toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in yanı sıra kamuda yetkili sendikaların genel başkanları da katılıyor.

Bakan Çelik, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun yürürlüğe konulmasının yönetsel anlayışın değişmesi ve personel sistem açısından son yıllarda gerçekleştirilen en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Kamu yönetiminde, artık yöneten yönetilen ayrımından çok birlikte yönetim anlayışının egemen olmaya başladığını belirten Çelik, açıklık, hesap verebilirlik, yönetime katılma, demokratik yönetim kavram ve ilkelerinin yönetilenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yönetsel süreçlere gittikçe daha fazla iştirak ettikleri bir yapılanmayı öngördüğünü ifade etti.

Kullanılan kamu kaynağının yöneticilerin ve iktidar sahiplerinin elinde bir ayrıcalık değil, tüm toplum adına onlara verilmiş bir emanet olduğunu dile getiren Çelik, yönetime katılmanın en önemli aracının demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru sivil toplum kuruluşları olduğuna işaret etti.

Çelik, 12 Eylül 2010'da yapılan referandumun en mühim başlıklarından birinin kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınması olduğunu vurgulayarak, kamu görevlileri sendikalarıyla yapılan görüşmelerde elde edilen kazanımların küçümsenemeyeceğini bildirdi.

Bakan Çelik, ''Son 10 yıldır personel sistemimize en önemli sivil toplum kuruluşlarımızdan olan kamu görevlileri sendikaları ile yön verdiğimiz söylenebilir. Buyurgan devlet yerini istişare eden devlete bırakmıştır'' diye konuştu.

Toplu sözleşmenin sadece memurların maaş artışlarının tartışıldığı bir platform olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Çelik, geçen yıl memur sendikalarıyla yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde, gündeme getirilen bazı taleplerin Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda değerlendirileceğini söyledi.

Çelik, şöyle devam etti:

''Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen toplantısında, sendikalarımızdan alınan 161 talebin neler olduğu ilgili tarafların da katıldığı çalışmalar sonucunda ortaya konuldu. Aralık ayı içerisinde bu 161 sendikal talepten kamu personelinin genelini ilgilendirenler bütün bakanlıklarımıza, belli hizmet kollarını ilgilendiren talepler ise ilgili bakanlarımıza tarafımdan sunulmuştu. Bu sendikal talepler üzerinde ilgili bakanlıkların değerlendirmelerini aldık. Belli hizmet konularını ilgilendiren sendikal taleplerle ilgili çözüm arayışına girdik. Çok önemsediğim katılımcı yönetim uygulamalarını gerçekleştirdik. Kamu personelinin genelini ilgilendiren sendikal talepleri değerlendirmek ve uygun görülmesi halinde gerçekleştirmek üzere Başbakanlık'a intikal ettirdik. İnşallah bu çalışmalar sonucunda kamu çalışanlarımızın birçok sorunun çözümleneceğine inanıyorum.''

''BAKANLAR KURULU'NA ARZ EDİLEN 6 BAŞLIK''

Bakan Faruk Çelik, toplantının kamu personel rejiminin temel sorunlarının çözümü konusunda, tarafların değerlendirmelerinin alındığı bir sürece de ev sahipliği yapacağını ifade ederek, pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda kamu personel sisteminin temel sorunlarına ilişkin 161 maddedeki sorunları da içeren bir sunum gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Sunumda belirttiği 6 başlıkta özetlenebilecek konuları, sendika başkanlarıyla paylaşacağını dile getiren Çelik, görüşülen konuların taraflara açık net olarak ifade edilmesinin doğru olacağını vurguladı.

Çelik, ''2013 yılı, toplu sözleşme yılıdır. İnşallah ağustos ayında sendika ve konfederasyonlarımızla bir araya geleceğiz. Kamu görevlilerimizin 2014-2015 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği bir süreci hep birlikte yaşayacağız'' dedi.

''MUHATAPLARIMIZ YANIMIZDA''

Bakan Çelik, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. ''Başbakanlığa gönderdiğinizi söylediğiniz düzenlemenin ayrıntılarını paylaşır mısınız'' sorusu üzerine, konunun hassas olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

''Muhataplarımız yanımızda, bu konuyla ilgili bizim hiçbir açıklamamız yok. Açıklamamız çok net. Toplu sözleşme çerçevesinde çok önemli konu başlıkları gündemimizde, aylardır ilgili bakan arkadaşlarımızla bu konuların değerlendirmesini yapıyoruz. Karar altına alınmayan konu başlıkları var. Konfederasyonlarımızın talepleri doğrultusunda, sendikaların talepleri doğrultusunda ortaya konan hususlar var. Bunlarla ilgili konular, Başbakanlık'ta üst düzey bakanlık yöneticilerinin bir toplantıya çağrılması ve bir konsensüs sağlanmasıyla ilgili Başbakanlık'a gönderildi, tasarı taslağı olarak ise Hükümet'e arz edildi. İki bölüm halinde Başbakanlık'a konunun gönderildiğini söylüyorum. Nedir bu konular; toplu sözleşme bünyesinde konu olan hadiseler, diğer konu ise 657 sayılı Yasa'da yaşanan sorunların bu konularla ele alınmasının doğru olacağı ve köklü bir çözüm aranıyorsa bu çerçevede derli toplu bir düzenleme yapılabilir mi? Tarafların bu konudaki görüşlerinin ne olduğunun ön değerlendirmesi bugün yapılacak.

Bakanlar Kurulu'na sunumumuzda alınan karar şudur: Bu konular önemli konular, bunlar taraflarla olgunlaştırılıp hükümetin huzuruna getirilmesi doğru olacak. Bugün gündemimiz danışma kurulu gündemi ama Bakanlar Kurulu'ndaki genel değerlendirmemizi de heyete sunacağız.''

MEMURA ROTASYON İDDİASI

Çelik, ''memurlara rotasyon uygulaması getirileceği'' yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, bu konunun bir cümle üzerinden ve yüzeysel değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Sorunlarla ilgili düzenlemeyi sosyal taraflarla yapmak istediklerini belirten Çelik, ''Bir kelime alıp, bunu kamuda huzursuzluk oluşturacak bir şekle dönüştürmek büyük haksızlıktır. Çünkü verilmiş bir karar yok. Bakanlar Kurulu'nun vermiş olduğu karar çok net, taraflarla görüşüp, olgunlaştırıp, bu konuların o şekilde Bakanlar Kurulu'na gelmesi söylenirken, karar verilmiş, taslak gönderilmiş gibi bir yaklaşım kesinlikle doğru değil. Eğer bir taslak gidecekse taslak buradan gider. Burada görüşülmediğine göre tümünün spekülasyon olduğunu açıkça ifade ediyorum'' diye konuştu.

''Rotasyon haberleri kamuoyunu tedirgin etti. Böyle bir şey var mı, yok mu'' sorusu üzerine Çelik, şunları kaydetti:

''O zaman bir cümleyle 657 sayılı Kanun'u değiştirelim demek, çok kolaysa böyle. Herkes rahat etsin. Böyle şey yok. Bu taraflarla görüşülmeyen bir konu. Sözleşmeli personel ve çakılı kadronun getirdiği sorunlar neler? Bu sorunlardan memnun mu, başkanlara soracağız. Konuşacağız yeri, günü, saati gelince. Bu memnuniyet yoksa nasıl bir sistem düşünülmeli? Eğer memnuniyet varsa bu nasıl geliştirilmeli? Medyaya sitemim bu. Bir kelime, bir cümle üzerine bina edilecek bir personel rejimimiz yok. Bir kelime üzerine keşke bina edilebilse bir cümle ile bütün sorunlar çözülebilse.''

s.g.k

saygilar veayirli isler ben rifat uymaz 1963 dogumluyum T.Ckimlik no 16490541718
1986 dan beri yurtdisindayim son 5 senede hic izine gelmedim borcumu itiraz ve ibtal istiyorum C

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar