Memurun hayatı tamamen değişecek

Devlet Personel Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Abant'ta toplanan çalıştay devlet personel rejimine yön verecek konuları masaya yatırdı.

Kamuoyunda "yeni 657" olarak bilenen kanun hazırlığı kamuda çalışma hayatını sil baştan değiştirecek!

Kamuda çalışma hayatı sil baştan.... İlk olarak, kurumlar arasındaki ücret dengesizliği giderilecek. Part-time, evden çalışma, kiralık işçi gibi uygulamalar kamu personeli açısından da uygulanabilecek. Kamuya performans kriteri geliyor. Kıdemli personelin az gelişmiş illere gönderilmesi sözkonusu...

Akşam gazetesinden Cem Kılıç'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta sonu Abant'ta toplanan çalıştayda devlet personel rejimine yön verecek konular ele alındı. Devlet Personel Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu personeline ilişkin yürürlükte bulunan kanun ve ikincil mevzuatın günün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu, bu nedenle yeni düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 2013 yılı içerisinde, ilk olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yerine yeni bir kamu personel mevzuatı çalışmalarına başlanacak.

İkinci olarak, kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliğini gidermeye paralel bir şekilde, 2013 ve 2014 yılları içerisinde kamu çalışanlarının ülke genelinde dengeli dağılımını sağlamaya yönelik tedbirler hayata geçirilecek. Diğer yandan halen görevi başında bulunan personelin tayin yoluyla yerlerinin değiştirilmesine ilişkin bir çalışma yok.


KAMUDA DA 'ESNEKLİK' OLABİLİR

Bütçe sunumunda dikkati çeken ve pilot uygulamasına 2013 ve 2014 yıllarında başlanacak bir başka uygulama da esnek çalışma sistemleriyle ilgili. Planlanan şekliyle; kamu personel yönetiminde esnek çalışma sistemine ilişkin usul ve esaslar, iş güvencesi esas alınarak belirlenecek.

Part-time, evden çalışma, çağrı üzerine çalışma, kiralık işçi gibi uygulamaların kamuda da uygulanabileceği gerçeği ile karşı karşıyayız.


İŞ GÜVENCESİ OLACAK

Kamu personeli yapılacak düzenlemeyle, esnek çalışma şekillerine tabi olsa bile, şimdi olduğu gibi iş güvenceleri olacak, özel sektörde sık sık yaşanan işten çıkarmalar bu çalışanlar için söz konusu olmayacak.


PERFORMANSA GÖRE ÜCRET TARTIŞILIYOR

Çalışma Bakanlığı'nın bütçe sunumundaki ifadesine göre; çalışma hayatında başarılı olanlarla başarısızları ayırmak için 'performans değerlendirme kılavuzu' hazırlanacak.

Bu uygulamayla özel sektör işyerlerinde sıklıkla kullanılan performans kriterinin kamu personeli açısından da hayata geçecek. Ancak performans ölçümü neye göre yapılacak ve statü hukuku içerisinde kimin bu değerlendirmeleri yapacağı konusu oldukça karmaşık. Ayrıca performans sonuçlarına göre ücret tespiti de gündeme gelebilir.


VATANDAŞLAR ÇALIŞANI BİLECEK

Yine 2013 yılı içerisinde devreye sokulacak bir başka değişiklik de vatandaşların çalışanlar hakkında bilgilendirilmesiyle ilgili. Yapılacak düzenlemeyle, Devlet Teşkilatı Bilgi Bankası oluşturulacak ve e-devlet yoluyla vatandaşlara bilgi verilecek.


PERFORMANS KRİTERİ TEDİRGİN EDEBİLİR

2013'te planlanan bir başka değişiklik de kamu çalışanlarını tedirgin edecek. Bakanlık, sosyo - ekonomik açıdan daha az gelişmiş bölgelerde nitelikli hizmet sunumu için deneyimli çalışanların bu bölgelerde istihdamına önem ve öncelik verileceğini açıkladı. Bir bakıma büyük şehirlerde görev yapan kıdemli ve nitelikli personelin az gelişmiş il ve ilçelere gönderilmesi söz konusu olabilecek.


SÖZLEŞMELİ PERSONEL KAVRAMI KALKIYOR

Abant'ta yapılan "Kamu Personel Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı'nda bakanlık ve sosyal taraf temsilcileri bir araya gelerek yeni personel sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda çalışmalar yaptılar.

Çalıştayda genel olarak altı başlık masaya yatırıldı. Bu başlıklar; kamu kurumlarının yeniden yapılandırılmasından, personelin mali haklarına kadar geniş bir yelpaze içinde ele alındı. Öne çıkan konular arasında, kamu kesiminde farklı statülerin kaldırılması, özlük haklarının eşitlenmesi var.

Sadece memur ve işçi olmak üzere iki statü belirlenmesi genel olarak kabul görmüş durumda. Aynı zamanda sözleşmeli personel konusunun da kamuda istismar edilmesi nedeniyle ya kaldırılması ya da istisnai hale getirilmesi hem devlet hem de memur sendikalarınca ortak görüş olarak ortaya çıktı.


DİPLOMAYA GÖRE TERFİ

Öne çıkan bir başka konu da, memurlar arasında 'kadro' ve 'derece' sisteminin birbirinin içine girmesi. Özellikle yine 2013 yılı içerisinde memurların öğrenim durumlarına göre kadro derecelerine yükselmelerini sağlayacak bir model oluşturulacak.


ÇOCUĞA İL DIŞI EĞİTİM!

Çalıştayda ilk kez ortaya çıkan konular da var. Örneğin mahrumiyet yerlerine tayin edilen personelin eğitim çağındaki çocuklarının, mali yardım yapılmak suretiyle başka şehirlerde eğitim almalarını sağlayacak düzenlemeler yapılması fikri de ilk kez konuşulan konular arasında. Bu uygulamaya devletin sıcak baktığı bilinmekte.

Kaynak: Akşam

Konular

Hanci.org sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanıyor.
Hanci.org sitesini kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olacaksınız.
Detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.